Politica privind protecţia datelor

În vigoare începând cu data: 25.05.2018

Data ultimei actualizări: 15.05.2018

Avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal

Protejarea informațiilor pe care le furnizați este extrem de importantă pentru noi. Iată câteva lucruri pe care trebuie să le știți despre informațiile pe care le colectăm, scopul pentru care le colectăm, cum le folosim și cu cine le mai împărtășim. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail protectiadatelor@apan.ro sau la adresa poștală APAN Motors SRL, Brăila, Şos DN 22B, km 4, cod poştal 810550.

Dacă cunoaștem câteva informații despre dumneavoastră, vă putem oferi servicii personalizate mai bune. Protejarea datelor dumneavoastră personale reprezintă prioritatea noastră.

Prin intermediul acestei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica GDPR”) vrem să ne asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv a acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, incluzând Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulation (“GDPR”).

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, APAN Motors SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății APAN Motors SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru apan.ro și pentru subdomeniile aferente, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și APAN Motors SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

Această Politică GDPR poate fi completată cu alte informații furnizate de către noi, precum și cu alți termeni și condiții care se aplică în acest website sau față de care v-ați dat consimțământul prin interacționarea cu noi.

Recomandările dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.

Folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne permite să ne îmbunătăţim serviciile oferite, ne ajută să vă putem procesa cererile mai rapid şi să gestionam mai bine relaţia cu dumneavoastră.

Iată câteva modalităţi în care pot fi utilizate informaţiile oferite de dumneavoastră:

 • Pentru a ne asigura că noi şi/sau partenerii noştri vă putem contacta uşor
 • Pentru a vă oferi informaţii pe care le-aţi solicitat
 • Pentru a vă trimite informaţii relevante legate de produsele şi serviciile noastre
 • Pentru a măsura performanţa campaniilor noastre publicitare
 • Pentru a măsura performanţa serviciilor noastre de vânzări şi post-vânzare

Sub rezerva consimţământului dumneavoastră prealabil, am putea utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a:

 • Trimite anunţuri de publicitate personalizată despre vehicule, produse şi serviciile noastre
 • Oferi experienţe personalizate pentru clienţi
 • Realiza sondaje de satisfacţie a clienţilor
 • Transmite invitaţii de participare la evenimente

Datele pe care ni le furnizaţi ne ajută să ne asigurăm că, dacă vă trimitem o comunicare, acesta este relevantă pentru dumneavoastră.

Orice informaţie pe care o avem în ceea ce vă priveşte este cel mai probabil furnizată de dumneavoastră – de exemplu aţi completat un formular de Test drive. Puteţi avea acces în orice moment la datele colectate despre dumneavoastră, respectiv:

 • Informaţii personale (nume, adresă, email, telefon)
 • Tipul cererii
 • Originea cererii
 • Date de achiziţie/deţinere/folosinţă (modelul maşinii, produsele şi serviciile solicitate)
 • Datele de navigare de pe site-urile noastre

Prelucrări de date cu regim special

Metode de monitorizare in cadrul APAN Motors SRL

A. Supravegherea video:

 • Are ca scop asigurarea pazei şi protecției persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalațiilor APAN Motors SRL, prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora, și/sau realizarea unor interese legitime, cu condiția să nu se prejudicieze drepturile şi libertățile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.
 • Prelucrarea vizează orice imagine care permite identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice;
 • Camerele de supraveghere video sunt amplasate în locuri vizibile şi sunt semnalizate corespunzător;
 • Prelucrarea Datelor salariaților prin mijloace de supraveghere video (de ex. casierie, tezaur, casete valori) este permisă pentru îndeplinirea unor obligații legale exprese (asigurarea pazei şi protecției bunurilor inclusiv prevenirea şi combaterea săvârșirii infracțiunilor) sau în temeiul unui interes legitim, cu respectarea drepturilor salariaților, în special a informării prealabile a acestora.

B. Asigurarea securității sistemului informațional şi a comunicărilor electronice în cadrul APAN Motors SRL:

 • Are ca scop protejarea informațiilor confidențiale, securitatea sistemelor informatice, prevenirea si/sau detectarea fraudelor, preîntâmpinării scurgerii informației care conține date cu caracter personal prin metoda excluderii accesului neautorizat la aceasta; preîntâmpinării distrugerii, modificării, copierii, blocării neautorizate a datelor cu caracter personal în rețelele de telecomunicații și resursele informaționale; respectării cadrului normativ de folosire a sistemelor informaționale și a programelor de prelucrare a datelor cu caracter personal; asigurării caracterului complet, integru, veridic al datelor cu caracter personal în rețelele de telecomunicații și resurselor informaționale; păstrării posibilităților de gestionare a procesului de prelucrare și păstrare a datelor cu caracter personal, precum si protecția reputației firma. Vizează, de asemenea, urmărirea evoluției amenințărilor aferente sistemelor informatice și mai ales riscurile de natură logistică (intruziune, blocarea serviciilor, etc.); Prelucrările vizează doar datele de trafic şi datele de acces/transmitere a corespondenţei;
 • Cu toate acestea, accesarea /monitorizarea datelor de conținut este realizată numai în circumstanțe excepționale temeinic justificate precum și în cazurile determinate de necesitatea îndeplinirii unor prevederi legale;
 • Angajații vor fi informați la angajare, precum și ori de câte ori este cazul, despre modul de utilizare a conexiunii la internet și e-mail, precum și despre excepțiile aplicabile.

C. Monitorizarea autoturismelor proprietate a APAN Motors SRL /utilizate de către APAN Motors SRL / puse la dispoziţie de APAN Motors SRL unor terţe părţi:

Are ca scop securitatea autoturismelor(paza și protecția bunurilor). Datele care pot fi prelucrate in acest caz sunt: detaliile autovehiculului, ruta planificata, datele privind incidentul (data, ora, locul accidentului).

D. Controlul de acces in cadrul APAN Motors SRL al angajaților:

Are ca scop asigurarea unui control al accesului in cadrul APAN Motors SRL şi datele obținute în urma acestei prelucrări nu vor fi utilizate în alte scopuri subsecvente.

Durata de prelucrare a acestor date de monitorizare în cadrul APAN Motors SRL

În vederea scopurilor menționate la punctele A, B, C şi D, APAN Motors SRL va prelucra Datele pe parcursul relației cu Persoana Vizata sau pe perioada impusă de prevederile legale şi documentată în Nomenclatorul Arhivistic şi procedurile operaționale aplicabile fiecărui departament în parte.

Ulterior încheierii operațiunilor de Prelucrare a Datelor, în scopurile pentru care au fost colectate, acestea vor fi arhivate de către APAN Motors SRL pe durata de timp prevăzută în documentele normative interne, ulterior, la împlinirea termenului de stocare, fiind distruse astfel cum este precizat în procedura aplicabilă.

În tabelul de mai jos sunt prezentate perioadele maxime în care vom stoca datele dumneavoastră. După expirarea acestei perioade, datele dumneavoastră vor fi şterse în siguranţă.

Scop Perioadă stocare
Gestionarea relaţiei pre-contractuale cu clienţii 5 ani
Trimiterea de informaţii relevante despre vehicule şi servicii, măsurarea performanţei campaniilor de promovare, servicii de vânzare şi post-vânzare 5 ani pentru clienţi, 3 ani pentru prospecţi
Trimiterea de anunţuri de reclamă personalizată despre vehicule, produse şi servicii, precum şi oferirea de experienţe personalizate clienţilor 5 ani pentru clienţi, 3 ani pentru prospecţi
Efectuarea de sondaje privind satisfacţia clienţilor 3 ani de la încheierea sondajului

Am putea să dăm acess la unele dintre informaţiile dumneavoastră personale unora dintre partenerii noştri în scopul de a ne îmbunătăţi serviciile. Noi ne asigurăm contractual şi operaţional că aceştia sunt la fel de angajaţi ca noi în protejarea datele şi informaţiilor cu caracter personal.

Partenerii noştri direcţi

Partenerii noştri utilizează datele dumneavoastră pentru a vă oferi servicii mai bune. Acestea ar putea include tratarea unor solicitări speciale, oferte personalizate şi informarea dumneavoastră – cum ar fi de exemplu un nou model disponibil pentru Test Drive sau prezentarea şi transmiterea de oferte privind serviciile post-vânzare.

Furnizori de servicii

Furnizăm datele dumneavoastră către companii care oferă servicii în numele nostru. Printre acestea sunt incluse:

 • servicii de hosing website
 • servicii de e-mail
 • marketing
 • sponsorizări tombole
 • concursuri & promoţii
 • servicii de auditare
 • comenzi clienţi
 • analiza datelor
 • service clienţi
 • studii şi cercetări privind satisfacţia clienţilor

Toate aceste companii au obligaţii stricte privind protejarea datelor dumneavoastră.

Afiliaţii grupului de firme APAN

Este posibil să împărtăşim informaţii cu alte companii din grupul APAN sau parteneri direcţi şi să le transferăm unei terţe părţi, în caz de fuziune sau reorganizare, cu notificarea dumneavoastră prealabilă.

Motive de conformitate şi securitate

Ar putea fi necesar să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal autorităţilor publice şi guvernamentale din motive de securitate naţională, de aplicare a legii sau din alte motive de importanţă publică. Atunci când legea ne va permite, vă vom informa înainte de un astfel de transfer.

De asemenea, putem divulga informaţii personale dacă determinăm cu bună-credinţă că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile, pentru a rezolva conflictele juridice, pentru a ne respecta termenii şi condiţiile, a investiga o fraudă sau pentru a ne proteja utilizatorii.

Transferul datelor în Spaţiul Economic European

În cazul transferării datelor cu caracter personal in Spaţiul Economic European (SEE), entităţile din grupul APAN şi partenerii noştri acordă o atenţie deosebită modului în care datele sunt prelucrate, punând în aplicare clauzele modelului UE cu entitatea din SEE. În cazul în care se efectuează astfel de transferuri în SEE, puteţi obţine o copie a clauzelor modelului UE prin trimiterea solicitării dvs. la adresa de e-mail protectiadatelor@apan.ro sau la adresa postala Brăila, Şos DN 22B, km 4, cod poştal 810550.

Dumneavoastră aveți o serie de drepturi în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. Anumite drepturi sunt destul de complexe și includ derogări, fapt pentru care este recomandat să citiți legislația aferentă, precum și directivele emise de către autoritățile competențe pentru a obține explicații complete cu privire la aceste drepturi. În caz contrar, puteți găsi un rezumat al drepturilor dvs. în secțiunea de mai jos.

 1. Dreptul la accesarea datelor. Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți dreptul să obțineți informații mai detaliate în ceea ce privește datele personale stocate și în ceea ce privește procesarea lor de către noi și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți o copie a acestor date personale.
 2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incorecte și ținând cont de scopul în care ele sunt procesate, să solicitați completarea datelor personale care lipsesc.
 3. Dreptul la ștergerea datelor. În anumite cazuri, aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ:
  • atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate;
  • atunci când vă retrageți consimțământul pentru procesarea pe bază de consimțământ;
  • atunci când procesarea este în scopuri de marketing direct;
  • atunci când datele personale au fost procesate fără respectarea legislației în vigoare. Totuși, există anumite derogări generale de la dreptul de ștergere a datelor. Aceste derogări generale includ cazurile în care procesarea este necesară:
   • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
   • pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau;
   • pentru stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.
 4. Dreptul la restricționarea procesării. În anumite cazuri, aveți dreptul la restricționarea procesării datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restricționată, noi putem continua să stocăm datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci când:
  • avem consimțământul dvs.;
  • sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
  • sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
  • din considerente importante care vizează interesul public.
 5. Dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de consimțământul dvs. și această procesare este realizată prin mijloace automatizate, aveți dreptul să obțineți datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, folosit în mod uzual și compatibil cu dispozitivele de citire generice. Totuși, acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.
 6. Dreptul la obiecție. Aveți dreptul să obiectați cu privire la procesarea datelor dvs. personale din considerente specifice situației dvs. individuale, dar numai în măsura în care temeiul legal pentru procesare e acela că procesarea este necesară:
  • pentru desfășurarea unei acțiuni în interesul public sau în exercițiul oricărei autorități oficiale investite sau;
  • în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de către o entitate tertă. Într-un astfel de caz noi vom înceta procesarea datelor personale, cu excepția situației când putem demonstra considerente legitime convingătoare pentru procesare care au precedență în raport cu interesele, drepturile și libertățile dvs., sau atunci când procesarea are ca scop stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.
  Aveți, de asemenea, dreptul să obiectați cu privire la procesarea de către noi a datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. Dacă ridicați o astfel de obiecție, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale în acest scop.
 7. Dreptul la retragerea consimțământului. În măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimțământul dvs., aveți dreptul să va retrageți în orice moment din acel consimțământ. În cazul în care vă retrageți dintr-un consimțământ acordat, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale, în afara cazurilor și în măsură în care continuarea procesării este permisă sau obligatorie în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare sau cu alte legi și reglementări care se aplică în acest context. Retragerea de către dvs. a consimțământul acordat nu va afecta sub nicio formă temeiul legal în bază căruia s-a făcut procesarea înainte de retragerea consimțământului. Dacă vă abțineți de la furnizarea consimțămintelor necesare sau dacă va retrageți ulterior din aceste consimțăminte, acest lucru poate avea drept consecință faptul că nu veți mai putea beneficia de o parte din oferta de servicii furnizate de noi.
 8. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor. Aveți dreptul să înregistrați oricând o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în România este: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Facem tot posibilul să ne asigurăm că vă protejăm datele dvs. personale, să vă informăm despre modul în care procesam datele dvs. cu caracter personal și să ne conformăm cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. În cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informațiile pe care vi le-am furnizat, vă încurajăm să ne sesizați în acest sens pentru că noi să putem îmbunătăți serviciile. Vă rugăm, de asemenea, să ne contactați fără ezitare atunci când vreți să vă exercitați drepturile dvs.

Vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact enumerate la începutul documentului.

De asemenea vă rugăm să ne furnizați informațiile relevante pentru procesarea solicitării dvs., inclusiv numele întreg și adresa e-mail, astfel încât noi să vă putem identifica. Vom da curs solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate.

Vă puteți retrage oricând dintr-un consimțământ referitor la primirea newsletterelor etc. și vă puteți dezabona de la o listă de e-mail urmând instrucțiunile din orice e-mail sau comunicare primită de la noi.
Puteţi accesa datele dvs. personale sau puteţi cere să fie şterse sau modificate în orice moment. De asemenea, puteţi solicita să primiţi datele dvs. personale într-un format standard.
Puteţi obiecta ca datele dumneavoastră să fie procesate sau să solicitaţi restricţionarea utilizării acestora.
Pentru a face o cerere sau o plângere, puteţi contacta responsabilul nostru pentru protecţia datelor, la adresa de e-mail protectiadatelor@apan.ro sau la adresa poştală Brăila, Şos DN 22B, km 4, cod poştal 810550.
În cele din urmă, dacă simţiţi necesar, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la autoritatea competentă pentru protecţia datelor.

Mașini livrate recent. Mulțumim pentru încrederea acordată.

Am înțeles.

Ne găsești oriunde online, dar și în 5 orașe: București, Brăila, Galați, Iași, Suceava

Vezi locațiile.